Asay Danışmanlık

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

2014 Yılından beri elektronik dönüşüm ve yazılım çözümleri üreten Asay Danışmanlık, sahip olduğu şirket kültürü ve bağlı olduğu değerlerle ilgili sektörlere danışmanlık hizmeti vermektedir.Alanında yetkin personeli ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle sektörde hızla yükselmekte, zirve hedefiyle emin adımlarla ilerlemektedir.

Asay Danışmanlık tecrübesini ve güçlü iş partnerleriyle olan iş birliğini hizmet verdiği müşterilerine ileterek, yazılım ve ticaret sektörünün değerlerine katkı sağlamaktadır. Devamlı gelişen teknolojik altyapısı ve yaptığı yeni yatırımlarla daha fazla istihdam ve artı değer yaratmaktadır. Sektörel alandaki başarıda kendisine müşteri ve memnuniyet odaklı yönetim anlayışını şiar edinerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Asay Danışmanlık, ülkemizde yer alan Türk ticaret şirketlerine elektronik dönüşüm konusunda danışmanlık sağlayarak, iş verimliliği ve kanuna uygunluk konularında

destek vermektedir. E-fatura, e-defter gibi birçok yazılım çözümü ile şirketlerin elektronik dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmesi hususunda büyük rol oynamaktadır. Ticaret şirketleri için sunulan tüm yazılımlar bu dönüşümü başarıyla tamamlamaya yöneliktir. Bu anlamda hem sektöre sağladığı katkı hem de ulusal elektronik dönüşümün önemli bir parçası olmaktan dolayı haklı bir gurur taşımaktadır.

Tüm bu başarılı iş hayatının odağına etik değerleri ve müşteri odaklı yönetim anlayışını yerleştiren Asay Danışmanlık, ekonominin lokomotifi olan ticaret sektörüne teknolojik çözümler sunmaya devam etmektedir. Teknolojik yenilikleri takip ederek ve bunları hizmet verdiği sektörlere başarılı çözümler sunarak gelişmeye devam etmektedir.

Misyonumuz

Şirketimizin bilgi birikimi, deneyimleri ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin ürün, hizmet ve danışmanlık beklentilerini dünya standartlarında gerçekleştirmek.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak, daha fazla iş olanağı geliştirmek.

E-FATURA, E-DEFTER, EBYN, E-İMZA ve diğer E çözümleri etik kurallar içinde fark oluşturarak müşterilere sunmak,

Faaliyet bölgelerimizi geliştirerek deneyimlerimizi her noktaya ulaştırmak Profesyonel iş disiplini çerçevesinde sağladığımız ürünler ve bunlara bağlı çözümlerimizle iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize keyifli bir satın alma ve hizmet deneyimi sunmak.

Dürüstlük

İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Gizlilik

Müşterilerimize ait gizli ve özel bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait özel bilgileri ve üçüncü şahıslara adledilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri EDM Bilişim ve çalışanları olarak müşterilerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

İlkelerimiz

• Hizmette kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak.
• Farklılık oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamak.
• Dengeli ve Karlı büyüme elde etmek.
• Müşterilerimiz velinimetimizdir.
• En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.
• İş ahlakımız ve dürüstlüğümüzü olmazsa olmazımız olarak belirlemek en başlıca ilkelerimizdir.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Müşterilerimize olan Sorumluluklarımız

Müşteri mennuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarını her zaman korumaya çalışırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

Çevre Duyarlılığımız

“Çevre Miras değil, Emanettir” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, Çevre Mevzuatlarına uyarak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak, geliştirdiği tüm e-dönüşüm projelerinde bu ilkeye göre davranmayı ilke edindik.