Asay Danışmanlık

E-DEFTER

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve / veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları http://ww.edefter.gov.tr  internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. Mevcut durumda elektronik «YevmiyeDefteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

E-Defter Avantajları

  • Defter basım masrafı yok,
  • Noter onay masrafı yok,
  • Aylık/yıllık E-Defter onaylama masrafı yok,
  • Aylık/yıllık E-Defter arşiv masrafı yok,
  • Defter bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşma kaygısı yok.

  E-Defter Çözümümüz

  • ERP/Muhasebe sisteminden gelen E-Defter datalarının E-Defter çevirmeden önce, ön izlemesini yapma.
  • Oluşturulan defterleri listeleme, görüntüleme ekranları.
  • Kesinleşen E-Defter kayıtlarını ayrı bir ekranda görüntüleme.
  • İndirilecek ve yüklenecek berat dosyalarını listeleme,indirme, yükleme.
  • Onaylı defter ve beratların arşivlenmesi.
  • Muhasebeci bilgilerinin ayarlanması.
  • Mali dönemlerin ayarlanması.
  • Yetkilendirme.
  • Onay mekanizması ve onay hiyerarşisi.
  • Zaman damgası ile damgalanma.
  • Arşivleme

  Erken uyarı sistemi; Yasal süreler içerisinde bildirim yapılması gerekli E-Defterler yasal süre bitmeden önce ilgili kullanıcılara mail bildirimi yapılır.