Asay Danışmanlık

E-İMZA

Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

E-İmza Çözümleri

  1. Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
  2. Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
  3. Sahte imzayı önler,. Belgelerin her hangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

E-İmza Paketleri;

1- 3 Yıllık E-imza

2-1 Yıllık E-imza

E-İmza Uygulama Çözümleri

Çoklu Bordro İmzalama
 
Bordro Uygulaması İnsan Kaynakları Departmanı tarafından oluşturulan bordroların kurumun kullandığı uygulama üzerinden otomatik olarak alınıp, e-imza ile imzalanmasını ve kurum çalışanlarına iletilmesini sağlayan bir web uygulamasıdır.
 
E-Bordro Uygulamasının Bazı Özellikleri
  • Web tabanlı erişim ile herhangi bir kuruluma gerek kalmadan tüm onay ve imzalama işlemleri e-imza ile gerçekleştirilir.
  • Bordosunu görüntüleyen personel de dokümanı e-imzası ile imzalayarak İnsan Kaynakları Departmanına geri gönderebilir.
  • Kurumun kullandığı İK uygulamaları ile entegre olabilir ve otomatik veri alabilir.
  • Bordrosu gönderilen personele uyarı e-postası gönderebilir.
  • Tarih ve personel bilgilerine göre raporlama yapılabilir.
Web tabanlı E-Bordro Uygulamasına ek olarak, kurum içerisinde kullanılan uygulamalara E-imza Yazılım Kütüphanelerinin entegrasyonu gerçekleştirilebildiği gibi kurumun ihtiyaçları doğrultusunda başka çözümler de sunulabilmektedir.