Asay Danışmanlık

E-BORDRO

E-Bordro ile bordro ve diğer personel bildirimlerinin gönderimini ve personel yönetimini kolaylaştırırsınız. Muhasebe programınızdan bordro hazırlayıp tek tuş ile tüm personelinize KEP üzerinden e-bordro, ücret pusulası, zaman çizelgesi, ihbar, ihtar izin formu göndererek, yasal zorunluluklar çerçevesinde firmanızı güvence altına alırsınız.

E-Bordro

 • E-Bordro, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.
 • İş kanunun 37. Maddesine göre İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyeri’nin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.
 • İş Kanunu kapsamında çalışanının bordrosunu gördüğünü ve teslim aldığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.
 • Çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerde bordroların imza karşılığı teslimi zor olmaktadır.
 • İmzalı nüshaların arşivlenmesi de ek yük oluşturmaktadır. Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra onlarca farklı lokasyona gönderilir, burada çalışanlara imzalatıldıktan sonra bir kopyası tekrar merkeze iletilir.
 • EDM e-Bordro ile bu uygulamanın yarattığı iş gücü kaybı ile sarf malzemesi, ekipman ve dağıtım giderlerindeki ilave maliyetler önlenir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.
 • Bordroların ve izin formlarının otomatik olarak noter gücünde gönderilmesi
 • 10 yıl yasal zorunlu saklama süresi boyunca otomatik ve yedeklemeli saklanması
 • Anında erişim
 • Tüm programlara entegre
 • Etkin Müşteri Desteği
 • Bordroların tek tek veya çoklu gönderilmesi
 • Portal üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma seçeneği
 • Rapid SSL 256 bit şifreleme ile bilgileriniz korunuyor
 • Veri Bütünlüğü
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile, ıslak imza operasyonunu ortadan kaldırarak %100 kanuni geçerlilik sağlar.
 • İnsan Kaynakları ve Personel süreçlerinizde hız ve etkinlik sağlar.
 • Hem Zaman Hem de Kağıt Tasarrufu Sağlama
 • Hem masaüstü hem bulut iş çözümleri ile tam entegre olarak çalışır.
 • Arşivleme kolaylığı sunar.
 • Tüm programlar ile entegre çalışır.
 • Kullanıcı sayısında kısıt yoktur.
 • Ekstrenin online paylaşılması sağlanır.
 • 10 yıl süreyle saklanan e-Bordro log’ları tüm mahkemelerde delil niteliği taşır.