info@asaydanismanlik.com
0532 247 96 19

Yeni Dönem ve İbrazlar

Yeni Dönem ve e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı

31/03/2020 tarihinde yayınlanan ELEKTRONİK E-DEFTER SAKLAMA KILAVUZUN da belirtilen “19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in  4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında” muhasebe fişlerinin kayıt standartları 30/04/2020 tarihinde yayınlanan kılavuz ile kesinlik kazanmıştır.

Eski alışkanlıkların artık sona yaklaştığı ve adım adım her bir kayıt işleminin dijital veriye giden yolun başında değil ortalarında olduğumuzu gösterdi.

Yukarıdaki resimden anlaşılacağı gibi artık kayıtlar günlük ve fişin numarası takip edecek şekilde olacaktır. Fişin kayıt saati ve fişin onaylayanın olması güzel gelişme aslında. Artık firmalar muhasebe işlemlerini kendi bünyelerinde tutması gerektiği ve muhasebe işleri için istihdam oluşması anlamına gelmekle birlikte, mali müşavirleri de asli görevleri olan denetim işine yoğunlaştıracaktır.

E-fatura ile başlayan süreç, e-defter, e-arşiv fatura, serbest meslek makbuzu, e-irsaliye ve muhasebe fişleri ile birlikte muhasebe programlarından “DELETE” tuşunu iptal edip, muhasebe asli kuralı olan düzeltme fişine geçişinin başlangıcı olacak.

Sırada bekleyen, e-fiş, e-dekont, e-tahsilat, e-senet, e-çek işlemlerinin de hayata girmesi ile her işlem şeffaf olacağı gibi firmaların muhasebe işlemleri dışarıda tutulamayacak gerçeğini ortaya tamamen çıkaracaktır.

Bir cevap yazın