info@asaydanismanlik.com
0532 247 96 19
Asay Danışmanlık > Tüm Hizmetlerimiz

Tüm Hizmetlerimiz

Dijital dönüşümün bir parçası olan elektronik dönüşüm evraklarının fiziki olarak dolaşmasının önüne geçerek, kaybolma, unutulma, atlanma gibi hataların önüne geçmektedir. Bunu bir parça ileriye taşıyarak AKEAD ERP içerisinden  elektronik olarak gelen faturaların kullanıcı bağımsız kaydını gerçekleştirmek, E-TİCARET sitesi bağlantısı ile stok yönetimini hatasız yapmak suretiyle, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ zaman tasarrufunun bir parçası gibi kullanarak  kaliteli bir yaşamın kapısını aralamanın imkanına sahip olursunuz.

Dijital Dönüşüm

ERP
Hızlı, Verimli, Kapsamlı Yönetim için Çözüm AKEAD ERP Yazılımı Şirket İçerisindeki Tüm İhtiyaçların Tek Bir Yazılımla Çözümü için Doğru Seçim! Farklı ihtiyaçlara, farklı yönetim şekillerine, farklı süreçlere gereksinim duyan bölümlerin her
E-Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen,
E-Fatura
2014 veya müteakip hesap dönemlerinin her hangi birinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 06/06/2002 tarihli ve 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi...
E-Arşiv Fatura
Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.
E-İrsaliye
Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı çözümdür.
E-Defter
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve / veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.
E-Bilet
EDM Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir. Kara ve deniz yolu ile şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığında
E-Müstahsil Makbuzu
Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.
E-İmza
Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.