info@asaydanismanlik.com
0850 302 58 34

Dijital Dönüşüm

Asay Danışmanlık > Hizmetlerimiz > Dijital Dönüşüm
31 Mar
akead-erp
ERP
Hızlı, Verimli, Kapsamlı Yönetim için Çözüm AKEAD ERP Yazılımı Şirket İçerisindeki Tüm İhtiyaçların Tek Bir Yazılımla Çözümü için Doğru Seçim! Farklı ihtiyaçlara, farklı yönetim şe...
16 Şub
e-serbest-meslek-makbuzu
E-Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı ya...
15 May
e-fatura-21[1]
E-Fatura
2014 veya müteakip hesap dönemlerinin her hangi birinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 06/06/2002 tarihli ve 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi...
15 May
e-fatura-21[1]
E-Arşiv Fatura
Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamı...
15 May
e-irsaliye[1]
E-İrsaliye
Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliye...
08 May
e-defter
E-Defter
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve / veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütün...
08 May
E-Bilet
E-Bilet
EDM Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir. Kara ve deniz yolu ile şehirler ar...
08 May
e-mustahsil-makbuzu
E-Müstahsil Makbuzu
Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik...
08 May
elektronik-imza-1[1]
E-İmza
Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü y...