info@asaydanismanlik.com
0850 302 58 34

E-Kıymetli Maden 1 Mayıs'ta e-FATURA Dönemi Başlıyor

Asay Danışmanlık > Genel > E-Kıymetli Maden 1 Mayıs’ta e-FATURA Dönemi Başlıyor

E-Kıymetli Maden 1 Mayıs’ta e-FATURA Dönemi Başlıyor

YETKİLİ MÜESSESELERCE DÜZENLENEN
KIYMETLİ MADEN ALIM VE SATIM BELGELERİNİN
ELEKTRONİK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN ALIM VE SATIM BELGESİ
OLARAK DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ
HAKKINDA DUYURU
31.01.2023
Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 ve 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Bakanlık, ticari defter ve belgelere ilişkin olarak farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Bu yetkilere istinaden Başkanlığımızca yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (535 No.lu Tebliğ ile değişen hali)’nin “IV.10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması” başlıklı bölümünün;
“IV.10.1. Genel Olarak” alt başlıklı bölümünde;
“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.
Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.
Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”
açıklamalarına yer verilmiştir.
Söz konusu düzenleme çerçevesinde e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesine ilişkin teknik detayların açıklandığı “e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım-Satım Belgesi Teknik Kılavuzu” Başkanlığımızca 31.01.2023 tarihinde ebelge.gib.gov.tr internet sitesinde yayınlanmıştır.
Bununla birlikte 30.09.2021 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan duyuruda 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Başkanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 01.01.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmişti.
Bu nedenle kapsam dahiline alınan yetkili müesseselerin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Dahil Olma” başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde gerekli hazırlıklarını yapmaları ve 01.05.2023 tarihi itibariyle düzenleyecekleri belgeleri “e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ve “e-Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri önem arz etmektedir.
Duyurulur.

Bir cevap yazın